Udruga

O NAMA:
Neprofitna udruga građana Festival suvremenog židovskog filma Zagreb (u daljnjem tekstu Udruga) osnovana je u studenom 2008. godine. Rad Udruge koordiniran je tijelima Udruge predviđenim Statutom: Skupštinom i Upravnim odborom. Skupština je najviše tijelo Udruge. Sjedište Udruge je u Zagrebu na adresi Koste Vojnovića 15, prostoru u vlasništvu Grada Zagreba.

Surađujući s lokalnim i inozemnim partnerima, Udruga provodi programe koji prožimaju različita polja kulturnog, umjetničkog te društvenog djelovanja sa svrhom istraživanja umjetnosti, ideja i pitanja našeg vremena. Aktivnosti su usmjerene prema društvenom i umjetničkom angažmanu, promicanju interkulturalnosti, razvijanju aktivnog građanstva i razvoju lokalne zajednice prateći upravo umjetnička, društvena, politička, te socioekonomska kretanja na različitim geografskim područjima.

Vizija: aktivno pridonositi razvoju izvaninstitucionalne neovisne kulture i umjetnosti, te razvijati inovativne i kreativne programe izvaninsitucionalnog obrazovanja u svrhu pozitivnih društvenih promjena afirmirajući različite discipline umjetnosti kao nužnu sastavnicu suvremene kulture i života na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Misija:

(1) ostvariti inkluzivno mjesto - kako na licu mjesta tako i u sklopu projekata - gdje su dobrodošle različite kulturne, umjetničke, društvene i političke pozicije u području kulture i umjetnosti te izvaninstitucionalnog obrazovanja, brigom o društvenom statusu ciljnih skupina, poticanjem umjetničkog stvaralaštva te osmišljavanjem i provođenjem dinamičnih kulturnih i obrazovnih programa; promovirati umjetnost uključivanjem pojedinaca i grupa na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini poticanjem kreativnog umjetničkog rada, razmjenom iskustava dobre prakse, umrežavanjem i javnim zagovaranjem;

(2) surađivati s organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, lokalnom i regionalnom samoupravom i građanskim inicijativama, kao i pojedincima te tako razvijati demokratsko društvo na načelima odgovornosti, aktivnog uključivanja građanstva i poštivanja različitosti; 

(3) promicati volonterstvo i međugeneracijsku solidarnost.

 

Svrha djelovanja Udruge:
usmjerena je prema razvoju, kreiranju i provođenju  obrazovnih, kulturnih i umjetničkih programa i projekata usmjerenih prema razvoju civilnog društva, prihvaćanju različitosti, uspostavljanju dijaloga u zajednici među oporbenim/različitim predstavnicima društvenih struktura te obrada suvremenih subjektivnosti i društvenog aktivizma kroz socijalnu osjetljivost, razvoj filantropije i volonterstva. Programi i projekti provode se u vidu organizacije manifestacija, festivala, izložbi, radionica, predavanja, diskusija, okruglih stolova, skupova, umjetničkih rezidencija, glazbenih i sličnih javnih nastupa umjetnika, kulturnih radnika, predstavnika civilnog društva, političara, vjerskih predstavnika te relevantnih stručnjaka u svrhu ostvarenja ciljeva kako osnivanja same Udruge tako i ciljeva pojedinih projekata.  

Udruga organizira i provodi brojne kulturne i obrazovne programe po Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 

Najopsežniji projekt Udruge zasigurno je Festival tolerancije, koji je do sada (ožujak 2017.) organiziran 21 put unutar šire regije (Austrija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija i Srbija), u sklopu kojeg je prikazano gotovo 600 filmskih projekcija te pripremljeno više od 20 izložbi, 25 koncerata, 71 Edukacijsko jutro (programa obrazovanja o holokaustu i nacističkoj ikonografiji), više od 30 diskusija i okruglih stolova, 5 predstavljanja knjiga, 7 međunarodnih filmskih radionica za studente i mlade, 2 Festival marketa (sajma svjetskih festivala, u sklopu kojeg festivali predstavljaju svoj program i misiju u svrhu umrežavanja), kao i jedan street art program. 

Broj direktnih korisnika kroz 10. godina je veći od 120.000, dok je broj ljudi izloženih temama tolerancije i holokausta zbog aktivnosti festivala procijenjen na više od 7.500,000.

Provodeći različite inovativne i kreativne programe, Udruga prenosi temeljne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske, kao i vrijednosti i kulturnog nasljeđa Europske unije te dugi niz godina svoje djelovanje aktivno usmjerava prema sprečavanju diskriminacije, rasizma, homofobije, ksenofobije i općenito kršenja prava manjinskih skupina. Članovi i zaposlenici Udruge dijele uvjerenje da ako ne poznajemo i ne prihvatimo prošlost, ne možemo kvalitetno živjeti u sadašnjosti, niti se nadati boljoj budućnosti. 

Zahvaljujući sustavnom djelovanju Udruge, primijećena je ekspanzija programa koji tematiziraju holokaust i toleranciju (uključujući udruge, filmske festivale, umjetničke organizacije i sl.), a dio programa Udruge uključeno je u kurikulume škola te je stvorena zavidna mreža organizacija sličnog djelovanja s kojma se provode novi kulturni programi.

Partneri
Udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
Festival suvremenog židovskog filma Zagreb Vojnovićeva 15, HR-100000 Zagreb OIB:04338763558
Tel./Fax: 385 1 48 136 58
e-mail: info@jff-zagreb.hr
copyright Festival suvremenog židovskog filma Zagreb