Edukacijska jutra

JOHANN CHAPOUTOT / 21. 5. 2012. 12 H / K. EUROPA

Namijenjeno učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola te studentima

O PROGRAMU

Tema ovoga Edukacijskog jutra je: „Kako se filmovima stvaraju nacisti?“ Znamo da su nacisti snimili brojne filmove. Za Goebbelsa i nacističko vodstvo, bilo je očito da filmovi pomažu u promicanju, ne samo novog režima, već i novih ideja, poput rasizma, eugenike i antisemitizma. Na temelju isječaka iz dokumentarnih i igranih filmova, ovim će se predavanjem prikazati kako filmovi mogu doprinijeti širenju nacizma. Tumačenjem trikova nacističke propagande, prikazat ćemo kako kritičko gledanje ovih filmova može razotkriti tu propagandu i onemogućiti nacizam.

O PREDAVAČU

Program će voditi Johann Chapoutot, nagrađivani francuski stručnjak za povijest nacionalsocijalizma te predavač na sveučilištu u Grenobleu. Gospodin Chapoutot diplomirao je njemački jezik i političke znanosti, a doktorirao povijest, autor je tri knjige i brojnih znanstvenih članaka te je član Francuskog sveučilišnog instituta. Bio je predavač na Institutu političkih znanosti u Parizu te sveučilištu Harvard. Za knjigu „Smrt Weimara“ dobio je nagradu Francuske akademije. Danas predaje o zakonima i moralu Trećeg Reicha, pokušavajući objasniti kako je nasilje postalo moralni i pravni imperativ ondašnjeg društva. Izvori njegova poučavanja su dobrim dijelom kinematografski.

FILMOVI

U sklopu programa prikazat će se isječci iz sljedećih nacističkih propagandnih filmova: Alles Leben ist Kampf (1937.), Ich klage an (1941.), Der ewige Jude (1940.), Kolberg (1945.)

Program će se ostvariti u suradnji s Mémorial de la Shoah centrom.

Program je sufinanciran sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

JOHANN CHAPOUTOT / 21. 5. 2012. 12 H / K. EUROPA

BRANKO LUSTIG / 24. 5. 2012. 12 h / KINO EUROPA