Donacije

Udruga “Festival suvremenog židovskog filma” je neprofitna organizacija koja već 6 godina educira o Holokaustu i toleranciji.
Kako je sav program besplatan, opstanak Festivala ovisi o sponzorstvima i donacijama. Stoga su Vaše donacije i doprinos našoj misiji od ogromne pomoći  i iskreno ih cijenimo!

Podaci udruge

Naziv: Festival suvremenog židovskog filma Zagreb
Adresa: Palmotićeva 34, HR-10000 Zagreb
MB:  2447452
OIB: 04338763558
Tel./Fax: + 385 1 48 136 58

Žiro račun
Zagrebačka banka d.d. (ZABA)
Adresa banke: Paromlinska 2, 10000  Zagreb
Broj računa: 2360000-1102051194

IBAN: HR0723600001102051194
SWIFT: ZABAHR2X

Pod poziv na broj odobrenja, molimo napišite: 07-2012, a pod opis plaćanja: Donacija za organizaciju Festivala

Primjer ispunjene uplatnice
                   

Temeljem članka 7. stavka 7. Zakona o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05, 57/06) odnosno članka 36. stavka 27. Zakona o porezu na dohodak (NN br. 177/04) imate mogućnost da u rashode poreznog razdoblja uključite i darovanja u visini do 2% ostvarenih prihoda u protekloj godini. Porezna osnovica umanjuje se za darovanja u naravi ili u novcu doznačena na poslovni račun u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.