Get Adobe Flash player
 
Talent Workshop

Organizator festivala

Udruga Festival suvremenog židovskog filma

Udruga Festival suvremenog židovskog filma, skraćenog naziva FSŽF Zagreb, neprofitna je nevladina udruga, osnovana 2008. godine u Zagrebu, sa svrhom obavljanja svih poslova vezanih uz pripremu programa i organizaciju Festivala židovskog filma Zagreb (Zagreb Jewish Film Festival).  Osim glavnog cilja sadržanog u predstavljanju inovativnih i visokokvalitetnih filmova židovske tematike te razmjene kulturnih dostignuća suvremene filmske umjetnosti i opće kulturne djelatnosti, udruga potiče multikulturalni dijalog, volonterski rad te okuplja ljubitelje filma od profesionalaca do amatera i samih filmofila.

Udruga je kao pravna osoba upisana u registar Udruga pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga je otvorena prema svim osobama, a članstvo je dobrovoljno. Članom se može postati sukladno odredbama Statuta potpisom pristupnice u sjedištu Udruge i uplatnom godišnje članarine.

Podaci udruge

Naziv: Festival suvremenog židovskog filma Zagreb
Adresa: Palmotićeva 34, HR-10000 Zagreb
MB:  2447452
OIB: 04338763558
Tel./Fax: + 385 1 48 136 58

Žiro-račun / DEVIZNI:
Zagrebačka banka d.d. (ZABA)
Adresa banke: Paromlinska 2, 10000  Zagreb
Broj računa: 2100376608
IBAN: HR0723600001102051194
SWIFT: ZABAHR2X

Žiro račun / KUNSKI:
Zagrebacka banka d.d. (ZABA)
Adresa banke: Paromlinska 2, 10000  Zagreb
Broj računa: 2360000-1102051194