Integracija osoba sa invaliditetom

Integracija osoba sa invaliditetom

DIJALOGIJA

Život s invaliditetom je život obilježen kontinuiranom borbom za razumijevanje, samoostvarenje i ravnopravnu participaciju u društvu. Treba uvijek imati na umu kako "problemi osoba s invaliditetom ne proizlaze iz njihove različitosti, već ograničenja koja im nameće društvo". Razgovarajmo o tome!

Za pristup platformi i detaljne informacije molimo javite se Ozani Filipić na: ivana.b@festivaloftolerance.com.


Search